Sık Sorulan Sorular

Aklınıza takılanlara siz sormadan cevap verdik.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen Serbest Tüketici Limitinden daha fazla elektrik tüketen, iletim sistemine doğrudan bağlı olan veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine sahip olan tüketicilere Serbest Tüketici denir. Kısacası Serbest Tüketici, tedarikçisini seçme hakkına sahip elektrik tüketicilerine verilen addır.

EPDK tarafından belirlenen en düşük tüketim miktarına Serbest Tüketici Limiti denir. 2021 yılı için belirlenen Serbest Tüketici Limiti yıllık 1200 kWh’tir.

Elektrik tüketicilerinin son 1 yıl içerisinde minimum 1200 kWh elektrik enerjisi tüketimi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 • Serbest Tüketiciler, yapacakları ikili anlaşmalar ile diledikleri tedarikçiden enerji temin edebilirler.
 • Serbest Tüketiciler, seçtikleri tedarikçiyle aralarında esnek ve kendilerine uygun anlaşmalar yapabilirler.
 • Serbest Tüketiciler, Elektrik üreticilerinin ve toptan satış şirketlerinin sağlayacakları fiyat avantajından faydalanabilirler.

EPDK tarafından belirlenen Serbest Tüketici Tüketim Limitini bir önceki takvim yılının toplamında ya da içinde bulunulan yıl içerisindeki oluşan tüketimleri ile geçen tüketiciler, Türkiye’nin neresinde olursa olsun Serbest Tüketici olarak tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

Evet, mevcutta abonesi olduğunuz görevli tedarik şirketine vadesi geçmiş borcunuzun bulunmaması gerekmektedir.

Evet, Elektrik Tedarik Şirketleri tüm Türkiye’deki Serbest Tüketicilere elektrik satışı gerçekleştirebilmektedir.

 • Serbest Tüketici yeni tedarikçisini belirler.
 • Serbest Tüketici ile yeni tedarikçisi aralarında anlaşarak bir ikili anlaşma imzalar.
 • Yeni tedarikçi, ikili anlaşma imzaladığı serbest tüketiciyi Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince EPİAŞ’ın PYS’si üzerinden tedarikin başlayacağı ilk ay için portföyüne almak üzere talepte bulunur.
 • Serbest Tüketiciye, portföyüne dâhil olduğu aydan itibaren yeni tedarikçisi tarafından enerji tedarik edilir.

Serbest Tüketiciler ile Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan tedarik lisansına sahip şirketler arasında karşılıklı olarak imzalanan ve elektrik enerjisi tedarikinin sağlanmasına ilişkin koşulları içeren özel bir anlaşmadır.

 • İmzalı Sözleşme
 • IA- 02 formu (İkili anlaşma formu)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin teslimi ile beraber Tedarik Şirketi, ilgili kurumlara belgeleri teslim ettiğiniz ayı takip eden ayın başında başvuru yapar. Başvurunun onayını takip eden ayın ilk gününden itibaren tedarikçi elektriğinizi tedarik etmeye başlamış olur.

Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılması gerekmemektedir. Mevcut altyapınız ile Elektrik almaya devam edeceksiniz.

Dağıtım şirketi, elektrik dağıtım sisteminin bakım, onarım ve işletilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi, elektriği tüketicilerin kapısına ulaştırmakla sorumlu olduğu gibi elektrik sayaçlarını okur, arıza ve kesintilere müdahalede bulunur. Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesi mevcuttur.

Hayır yoktur. İkili Anlaşma yaparak indirimli elektrik almanın herhangi bir ek maliyeti bulunmamaktadır Aksine avantajı vardır, indirimli fiyatlardan elektrik almaya başlayacaksınız.

Görevli elektrik dağıtım şirketlerinin nihai tüketiciler için uyguladığı elektrik birim fiyatları EPDK tarafından belirlenmektedir. Tüketicilerin bu birim fiyatlar üzerinden iskontolu şekilde elektrik satın alması durumunda faturalarının fazla gelmesi veya zarar uğraması söz konusu değildir.

Hayır yaşanmaz. Tedarikçi değişiminde mevcut sisteminizde teknik açıdan veya fiziksel olarak hiçbir değişiklik yapılmaz ve elektrik kesintisi yaşanmaz.

Hayır olmaz. Bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğundaki altyapıyı kullanmaya devam edeceğinizden dolayı mevcut hizmet ve elektrik kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan elektrik kullanmaya devam edeceksiniz.

Elektrik arızaların giderilmesi, bakım, onarım ve sayaç okumaları konularında yasal olarak tek yetkili olan kuruluş, bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketidir. Bu nedenle elektrik tesisatlarında oluşan kesinti ve arızalar için bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketinin hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceksiniz.

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği görevli elektrik dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğundadır. Tüm tüketicilerin sayaçları, bölgelerindeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmakta tüketicilerin anlaşmalı olduğu tedarik şirketleriyle paylaşılmaktadır.

Elektrik faturanız, İkili Anlaşma yaparak elektrik alacağınız tedarik şirketi tarafından düzenlenecektir. Posta, mail, sms vb. yöntemlerle elektrik faturanız size gönderilecektir.

Bu özelleşmenin en önemli nedeni Avrupa Birliği uyum yasalarıdır. Bu yasa gereği, devlet sadece düzenleyici ve denetleyici rolü üstlenebilmektedir. Bu doğrultuda özelleşen enerji sektöründe, denetleyici kurum EPDK’dır. Sektörün Özelleşmesiyle birlikte;

 • Elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
 • Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması
 • Dağıtım kayıpları ve kaçakların OECD ülkeleri düzeyine çekilmesi
 • Gerekli yenileme ve yatırım maliyetlerinin özel sektörce üstlenilmesi
 • Oluşan rekabet ortamında, tüm faydaların tüketiciye yansıtılması hedeflenmektedir.

Tüketicinin bağlı olduğu tarife, kullandığı elektriğin gerilim cinsi, hangi tip sayaç kullandığı, tüketim profili, sözleşme süresi gibi bilgiler faturalarında yer almaktadır. Bu sebeple tüketiciye en uygun teklifin sağlıklı bir şekilde hazırlanması için son dönem fatura örneğine ihtiyaç duyulmaktadır.

İndirim, Sadece Enerji bedeli birim fiyatına uygulanmaktadır.

Enerji Bedeli birim fiyatına uygulanan indirim, tedarikçiniz ile yapmış olduğunuz ikili anlaşmada yer alan süre boyunca geçerli olacaktır. Süre sonunda tedarikçinizle yeni fiyatlar üzerinde anlaşabilir veya tedarikçinizi değiştirebilirsiniz.

 • Enerji Bedeli
  Enerji bedeli, kullanılan aktif enerji miktarı için ödenecek toplam bedeldir. Kullandığınız elektrik miktarı tarifenize göre birim fiyatla veya ikili anlaşma fiyatıyla çarpılır ve enerji bedeliniz hesaplanır.

 • Trafo kaybı ve bedeli
  Trafolu müşterilerin, trafolarının çalışması sırasında kaybettiği enerjiye trafo kaybı denir. Bu tüketim miktarına uygulanan bedel ise trafo kaybı bedelidir.

 • Reaktif ceza bedeli
  Elektrik kullanımı yapılırken şebekeden iki tür güç çekilir. Bunlardan ilki Aktif Güçtür ve enerji bedeli olarak hesaplanır diğeri ise Reaktif Güçtür ve reaktif ceza bedeli olarak hesaplanır. Reaktif ceza bedeli, elektrik tüketicilerinin sistemlerinin şebekeden çektiği düzensiz güçler için ödedikleri bedeldir.

 • Güç aşım bedeli
  Tüketiciler bölgelerinde hizmet veren görevli elektrik tedarik şirketiyle Bağlantı Anlaşması yaparlar. Tüketiciler Bağlantı Anlaşmasında yer alan güç miktarını aştıkları takdirde güç aşım bedeli öderler.

 • Dağıtım Bedeli
  Elektriğin tüketiciye ulaşmasında ortaya çıkan arıza, bakım, onarım, iyileştirme ve kapasite artırımı gibi işlemlerin masraflarını karşılamak amacıyla alınmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan dağıtım bedeli enerji bedeli gibi tüketilen kWh enerji üzerinden birim bedel ile çarpılarak hesaplanır. Dağıtım bedeli tüketiciden tahsil edildikten sonra ilgili bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketine aktarılmaktadır.
 • Enerji Fonu
  Enerji sektörü ile ilgili yapılması planlanan yatırımlara kaynak sağlamak için Enerji Bakanlığı onayıyla alınan bedeldir. Enerji tüketim bedeli üzerinden % 0,7 oranında alınmaktadır. Enerji fon bedeli tüketiciden tahsil edildikten sonra Enerji Bakanlığına aktarılmaktadır.

 • TRT Payı
  Enerji tüketim bedelinin %2’si oranında alınmaktadır. TRT Payı, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu çerçevesinde TRT’ye gelir olarak aktarılır. TRT Payı tüketiciden tahsil edildikten sonra Türkiye Radyo-Televizyon kurumuna aktarılmaktadır.

 • Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi (BTV)
  Elektrik tüketicilerinin bağlı olduğu belediyeye aktarılmak üzere enerji tüketim bedeli üzerinden hesaplanarak alınmaktadır. BTV mesken ve ticarethaneler için %5 oranında, sanayi müşterileri için %1 oranında alınmaktadır. BTV tüketiciden tahsil edildikten sonra tüketicilerin bağlı oldukları belediyeye aktarılmaktadır.

 • KDV
  KDV, Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir ve birçok tüketim ürün ve hizmetine eklenen bir vergidir. Elektrik faturasındaki tüm bedel ve vergiler eklendikten sonra elde edilen tutar üzerinden %18 oranında Katma Değer Vergisi alınmaktadır. KDV tüketiciden tahsil edildikten sonra Vergi Dairesine aktarılmaktadır.

Sorularınıza cevap bulamadınız mı?

Aklınızda ki sorular için yandaki formu doldurup bize gönderin biz sizi arayalım.