Serbest Tüketici Kimdir?

You are currently viewing Serbest Tüketici Kimdir?

Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemizde ilk defa “serbest tüketici” kavramı getirilmiş olup, yıllık tüketimi her yıl Kurulca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.

İlk yıllar sınırlı sayıda tüketici, serbest tüketici sıfatını kazanırken, yıllar içinde elektrik piyasasında serbestliğin artması ve serbest tüketici limitinin düşmesi nedeniyle, serbest tüketici sayısı hızla artmış olup tüm tüketicilerin serbest tüketici olması ise nihai hedef olarak belirlenmiştir.

Serbest tüketici sayısının artmasına bağlı olarak, elektrik ticareti yapmak üzere kurulan ve EPDK’dan bu faaliyet için lisans alan tedarik şirketlerinin sayısı da hızla artmıştır.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2020 yılı için serbest tüketici limiti yıllık tüketimi 1200 kWh ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu rakam her sene başında EPDK tarafından yeniden değerlendirilmekte ve uygun görüldüğü ölçüde düşürülmektedir.

Serbest Tüketiciler

  • Tedarikçilerini özgürce seçebilirler.
  • Elektrik alış fiyatı için pazarlık yapabilir; EPDK tarafından duyurulan tarifeye mecbur olmazlar.
  • Tedarik şirketlerinin kampanyalarından faydalanabilirler.
  • Mevcut sözleşmeleri sona erince tedarikçilerini değiştirebilirler.
  • Rekabetçi piyasada, rekabetin getirdiği bütün olanaklardan faydalanarak, elektrik faturalarını düşürerek tasarruf edebilirler.