Tüketicilerden gelen şikayetlere ilişkin
gerçekleşen raporlar

2021

2021 yılına ait raporlar

2020

2020 yılına ait raporlar