Gün Öncesi Piyasasında Azami Fiyat Limitinin 01 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında 600 TL/MWh Olarak Belirlenmesi

You are currently viewing Gün Öncesi Piyasasında Azami Fiyat Limitinin 01 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında 600 TL/MWh Olarak Belirlenmesi

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 01/01/2020 ile 31/03/2020 tarihleri arasında Gün Öncesi Piyasası azami fiyat limitleri 600 TL/MWh olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 28.12.2019 tarihinde EPİAŞ’ın yaptığı duyuruda da belirtildiği üzere  30 Aralık 2019 günü saat 15:00 itibariyle yazılımda gerekli tanımlamalar yapılmıştır.

01 Ocak 2020 ve sonrasındaki teslim günlerine girilmiş olan teklifler söz konusu limitin değişmesi sebebiyle silinmiş olup, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için teklif giren piyasa katılımcılarının ileriye dönük silinen tekliflerini yeniden girmeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Tekliflerini excel dosyasıyla yükleyen katılımcıların excel dosyasındaki azami fiyatı 600 TL/MWh olarak güncelleyerek teklif girmeleri gerekmektedir.