Duyurular

Elektrik Fiyatları

EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yılda dört defa elektrik tüketicileri için uygulanacak Ulusal Elektrik Tarifeleri Fiyatlarını ilan eder. Serbest olmayan ve tedarikçisini seçmemiş ikili anlaşmayla elektriğini tedarik etmeyen Serbest Tüketiciler, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını bölgelerinde bulunan görevli tedarik şirketinden, EPDK tarafından duyurulan ulusal tarifeler ile satın alırlar.

Dönem Adı Kapsadığı Dönem
1. Çeyrek Ocak, Şubat ve Mart
2. Çeyrek Nisan, Mayıs ve Haziran
3. Çeyrek Temmuz, Ağustos ve Eylül
4. Çeyrek Ekim, Kasım ve Aralık
2021
1. Çeyrek
Ocak-Şubat-Mart
Elektrik Faturalarına Esas Tarifeler Tablosu
Tabloyu İndir
2021
2. Çeyrek
Nisan-Mayıs-Haziran
Elektrik Faturalarına Esas Tarifeler Tablosu
Tabloyu İndir
2021
3. Çeyrek
Temmuz-Ağustos-Eylül
Elektrik Faturalarına Esas Tarifeler Tablosu
Tabloyu İndir
2021
4. Çeyrek
Ekim-Kasım-Aralık
Elektrik Faturalarına Esas Tarifeler Tablosu
Tabloyu İndir
2022
1. Çeyrek
Ocak-Şubat-Mart
Elektrik Faturalarına Esas Tarifeler Tablosu
Tabloyu İndir

Sektörden Haberler

2021 Serbest Tüketici Limiti Açıklandı

22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/12/2020 tarihli ve 9814 sayılı Kurul Kararı ile 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1200 kWh olarak belirlendi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi 2021 Tüketim Miktarı ve Kbk Değeri Açıklandı

27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı ile Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan tüketim miktarı 2021 yılı için Mesken tüketici grubu için 50 Milyon kWh/Yıl, diğer tüketici grupları için 7 Milyon kWh/Yıl olarak belirlendi. EPDK ayrıca, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KBK değerini de değiştirmeyerek yine 1,0938 olarak açıkladı.