Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketleri Arasındaki Fark Nedir?

Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketleri Arasındaki Fark Nedir?

Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin fiziki olarak ayrıştırılması ile birlikte her iki şirketin görev tanımları net bir şekilde belirlenmiştir. Ancak, dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi arasındaki farklar, bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ise ilgili maddede görevli tedarik şirketinin tanımını şu şekilde yapmaktadır:

“MADDE 3– (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
i) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini ifade eder .”
g) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

Bağlı bulunduğunuz Dağıtım Şirketi’ne ALO 186’yı arayarak direkt ulaşabilirsiniz.

Dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketinin görev tanımlarını daha detaylı anlatmak gerekirse şöyle açıklanabilir:

Altyapı çalışmaları, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması, arıza – bakım – onarım çalışmaları yapma ile sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi, tesislerin devralınması, elektrik kesme-bağlama, voltaj düşüklüğü, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımının tespiti işlemleri vb. ilgili mevzuatla belirlenen işlemler dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı, abonelik başvurusu ve/veya başvuru iptali, sözleşme imzalanması, hatalı faturalandırma, fatura itirazı, tahsilat işlemleri ve diğer tüketici hizmetleri merkezleri aracılığıyla verilen hizmetleri ise görevli tedarik şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

KAPAT